< zpět

Mgr. et Mgr. Lenka Haluzíková Dýchám. Důvěřuji. Děkuji.

Ráda Vás uvítám na úvodní konzultaci, ať už terapeutické, osobně rozvojové nebo koučovací. Vyzkoušíte, zda jsem Vám sympatická, zda Vám vyhovuje můj styl práce, zda si dovedete představit, že se mi časem svěříte i s tím, co je těžké svěřit vlastně i sobě samému. Pracuji v dlouhodobějším horizontu, protože jsem přesvědčená o tom, že vše potřebuje svůj čas a že v solidně vytvořeném prostoru bezpečí se mohou dít zázraky.

Jsem psycholožka a koučka, která započala profesní dráhu na druhé straně spektra, vzdálená od lidí, za počítačem v Akademii věd. Mám na sobě samé vyzkoušeno, že naše vnitřní volání nás spolehlivě vede, dáme-li mu prostor.
Praxi jsem získávala během studia i postgraduálního vzdělávání v krizových centrech pro dospělé i děti, v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, v Psychiatrickém centru Praha a na MPSV.

Během mateřské dovolené jsem působila jako terapeutka-dobrovolnice. Vyzkoušela jsem si také pozici školního psychologa. Několik let jsem přednášela a vedla semináře a workshopy, především v sociálních službách. Jednu dobu v mé práci převažoval individuální a týmový koučink. Mou laskavou a inspirující supervizorkou je MUDr. Zuzana Pinďáková. Zároveň využívám i další intervizní a supervizní skupiny – sebereflexi ve své práci považuji za velmi důležitou. Průběžně se dále vzdělávám v oblasti psychoterapie a osobního rozvoje je tolik lákavých témat, že nelze přestat.

Mé vzdělání, akreditované výcviky, kurzy a semináře:

2023-2024 Výcvik v EMDR (ČIPE)
2022 Motivační rozhovory (akreditovaný vzdělávací program, Michal Raszka)
2019-2020 Výcvik v hypnoterapii - kurz (Institut hypnózy a hypnoterapie, Praha)
2019 Jak efektivněji pracovat s nevěrou v individuální a párové terapii (Mgr. et Mgr. Pavel Rataj)
2016 Základní výcvik v CA method (DAP services, Ostrava)
2015 Profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach, ICF, 2015-2018)
2014 Koučování nejen ve výchově dětí (COEDU, Praha)
2014 Akreditovaný vzdělávací kurz Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
2012-2013 Koučink Centrum: Akreditovaný externí profesionální kouč (výcvik akreditovaný MŠMT ČR a ICF)
2012-2013 SocioFactor: Akreditovaný kurz Vzdělávání lektorů v oblasti moderních vzdělávacích metod
2005-2018 Pražská škola psychosociálních studií, akreditované psychoterapeutické vzdělávání. Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru.
2001-2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie, magisterské vzdělání, specializace: klinická psychologie
1999-2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Informační studia a knihovnictví, magisterské vzdělání, specializace: informační management
2012 Relaxační metody (Pražská škola psychosociálních studií – PVŠPS)
2012 Rogersovská psychoterapie (PVŠPS)
2012 Práce s náboženskostí člověka (PVŠPS)
2012 Základy koučování (PVŠPS)
2010-2011 Daseinsanalytický výklad snů (PVŠPS)
2011 Logoterapie (PVŠPS)
2011 Transakční analýza (PVŠPS)
2011 Osobní existenciální analýza (PVŠPS)
2009 Strach v sociálních situacích a KBT (PVŠPS)
2007 Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (PVŠPS)
nahoru