< zpět

Ceník a informace o službách

Mé služby nespadají do systému zdravotnických zařízení, jsou hrazeny klientem. V roce 2024 spolupracuji s pojišťovnou 111, která hradí až 10×500,-, s pojišťovnou 205, která hradí 5×500,-,s pojišťovnou 211, která hradí 10×400,- a s pojišťovnou 213, která hradí 5×500,-.
Nejsem plátcem DPH.

IČ 01367838

Ceny:

  • individuální psychoterapie 1000,- Kč za 50 minut (od 15. hodiny 1200,- Kč)
  • koučink / online koučink 4000,- Kč za 90 minut (zeptejte se svého zaměstnavatele, někdy jde uplatnit v rámci benefitů)
  • komplexní služby osobního rozvoje 90 minut za 3000,-Kč (zeptejte se svého zaměstnavatele, někdy jde uplatnit v rámci benefitů)

Slevy pro psychoterapii jsou po individuální dohodě možné ve výši 30% pro osoby v nepříznivé finanční situaci a pro osoby pobírající příspěvek na péči (podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Služby nabízím po předchozí telefonické domluvě. Počet a frekvence konzultací je otázkou domluvy, stanoví se dle potřeb klienta a závisí na typu objednávky. Platby jsou hrazeny na místě po proběhlé konzultaci, případně převodem na účet. Konzultaci lze bez náhrady zrušit 48 hodin předem. Pokud se klient neomluví minimálně 48 hodin předem (víkend se nezapočítává) nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na něj nedostaví.

Podmínky psychoterapie

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost, konzultace je možné poskytovat i anonymně. Ve své práci se řídím Etickým kodexem psychologické činnosti. Informace, které se během terapie dozvím, jsou důvěrné, zůstávají jen mezi mnou a klientem. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen se souhlasem klienta. Nemám uzavřenou dlouhodobou smlouvu se žádnou ze zdravotních pojišťoven, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. Do zdravotní dokumentace klienta tedy nezasílám žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení závažných trestných činů. Pokud by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejdříve mluvím s klientem. Na prvním sezení klient podepisuje GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů).

nahoru