< zpět

Ceník a informace o službách

Mé služby nespadají do systému zdravotnických zařízení, jsou hrazeny klientem.
Nejsem plátcem DPH.

IČ 01367838

Ceny:

  • individuální psychoterapie 700,- Kč za 50 minut (od 15. hodiny 900,- Kč)
  • koučink / online koučink po osobní dohodě
  • konkrétní balíčky služeb (např. na míru šitá relaxace s osobním/online sezením, firemní balíčky) po osobní dohodě

Slevy jsou po individuální dohodě možné ve výši 30% pro osoby v nepříznivé finanční situaci a pro osoby pobírající příspěvek na péči (podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Služby nabízím po předchozí telefonické domluvě. Počet a frekvence konzultací je otázkou domluvy, stanoví se dle potřeb klienta a závisí na typu objednávky. Platby jsou hrazeny na místě po proběhlé konzultaci, případně převodem na účet. Konzultaci lze bez náhrady zrušit 48 hodin předem. Pokud se klient neomluví minimálně 48 hodin předem (víkend se nezapočítává) nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na něj nedostaví.

Podmínky psychoterapie

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost, konzultace je možné poskytovat i anonymně. Ve své práci se řídím Etickým kodexem psychologické činnosti. Informace, které se během terapie dozvím, jsou důvěrné, zůstávají jen mezi mnou a klientem. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen se souhlasem klienta. Nemám uzavřenou smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. Do zdravotní dokumentace klienta tedy nezasílám žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení závažných trestných činů. Pokud by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejdříve mluvím s klientem. Na prvním sezení klient podepisuje GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů).

nahoru